Vintersäsongen

Med den säkert stigande temperaturen kommer så småningom snön. Har man då rätt maskin för arbetet man ska utföra? Rätt utrustning?   Multihog https://www.multihog.com/

Snöhantering på multihog

Favoriter hos

Fastighetsägare, kyrkogårdsförvaltning, entreprenörer etc.

Fördel Kramer Stark maskin på 1720kg med en tipplast på 1250kg

Fördel Multihog Förarkomfort, multifunktionell