Vintersäsongen

Med den säkert stigande temperaturen kommer så småningom snön. Har man då rätt maskin för arbetet man ska utföra? Rätt utrustning? Vi reder ut

Snöhantering på multihog

Favoriter hos

Fastighetsägare, kyrkogårdsförvaltning, entreprenörer etc.

Fördel Kramer Stark maskin på 1720kg med en tipplast på 1250kg

Fördel Multihog Förarkomfort, multifunktionell