Arbete på väg

Kommuner ställer idag motsvarande krav som Trafikverket har på egen personal och entreprenörer för att kunna uppfylla sitt beställaransvar enligt arbetsmiljölagen. Här kan vi hjälpa till med allt från riskanalysen av vägarbetsplatsen, policydokument, förbättringsförslag, utbildningsinsatser och kontroller av arbetsplatserna. ​Olika lagar och förordningar styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid komma i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Kursinfo

Vem är kursen för?
Våra kurser inom Arbete på väg vänder sig till personer som utför arbete inom vägområdet.

Våra kurser

Arbete på väg Nivå 1-2

Kommuner ställer idag motsvarande krav som Trafikverket har på egen personal och entreprenörer för att kunna uppfylla sitt beställaransvar enligt arbetsmiljölagen. Här kan vi hjälpa till med allt från riskanalysen av vägarbetsplatsen, policydokument, förbättringsförslag, utbildningsinsatser och kontroller av arbetsplatserna.

I Nivå 1 erhålls grundläggande kunskaper om de risker som finns vid vägarbete och hur dessa risker ska förebyggas. Vilka krav som ställs och hur man ska leva upp till dem. Grundkunskaperna som gäller alla som har vägen som arbetsplats. (Nivå 1 ingår i Arbete på väg Nivå 1-2).

Arbete på väg Nivå 2 är gällande enligt Trafikverkets kompetenskrav, sker arbete i Kommuner var vänliga att kontrollera vilka krav som gäller i respektive kommun. Nivå 2 är en vidareutbildning för alla som framför något slags väghållningsfordon, service- och arbetsfordon etc. Den ska också ge kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor men även för god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar. I detta avses både registrerade och oregistrerade fordon eller maskiner. Alltså även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det finns annan fordonstrafik. Här kommer man även in på delar av riskbedömningar som har med fordonet att göra enligt AML. Samt detaljer på utmärkning och lyktor med mera för att kunna klassas som väghållningsfordon och få vistas på en allmän väg och utföra arbeten. Denna kurs är ett förkunskapskrav för Nivå 3.

Pris: Enligt offert
Kurstid: ca 8 timmar
Behörighetstid: 5 år.

Arbete på väg Nivå 3A

Förkunskaper: Nivå 1-2.

Ska ha kompetens enligt Nivå 2, gällande ”gamla” Säkerhet På Väg eller gällande ”gamla” Påbyggnadskurs för Utmärkningsansvarig. Denna kurs är gällande enligt Trafikverkets kompetenskrav. Sker arbete i Kommuner var vänliga att kontrollera vilka krav som gäller i respektive kommun. Nivå 3A är en utbildning för att kunna ansvara för utmärkning av en fast arbetsplats samt att kunna vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Även för den som mer fysiskt deltar i arbeten av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar har behovet av kompetensen i denna kurs. Vidare även de personer som ingår i någon typ av BAS-P eller BAS-U organisation ska kunna uppvisa denna kompetens. Här går man in djupare i olika lagstiftningar samt arbetar med arbetsmiljöplaner. För att få gå denna kurs gäller uppvisande av rätt förkunskaper innan bokning, det går bra att maila detta.

Pris: Enligt offert
Kurstid: ca 16 timmar.
Behörighetstid: 5 år.